MOT ohjelma antoi yksipuolista tietoa

MOT ohjelma antoi yksipuolista tietoa 
Maanantaina 3.6.2013 Yle Tv 1:n lähettämä ohjelma antoi monista asioista yksipuolisen 
kuvan. Ohjelman toimittajalle toimitettiin laajemmat tiedot, jotka valaisivat 
Sotaveteraaniliiton ja sen jäsenyhdistysten tilaa laajemmin. Näistä käytettiin vain osa. 
Suomen Sotaveteraaniliiton 31.12.2012 tilinpäätöksen mukaan liiton oma pääoma on 
820 279,90 euroa. Liiton tulot viime vuonna olivat 1,893 786,25 euroa ja kulut 2,245 585,82 
euroa. Avustuksiin liitto käytti 1,048 398,45 euroa. Mikäli tulovirta loppuisi, liiton varat 
riittäisivät puolen vuoden toimintaan. 
Liiton jäsenyhdistysten vuodelta 2010 laaditun yhteenvedon mukaan jäsenyhdistysten 
(kotimaisten 357 sotaveteraaniyhdistyksen ja 20 sotaveteraanipiirin) varojen hankinta oli 8,7 
milj. euroa ja kulut 9,4 milj. euroa. Lopettamalla varainhankinta, jäsenyhdistysten varat tulisi 
käytettyä runsaassa vuodessa. 
Tukivarjoja käytetään merkittävästi sotaveteraanien puolisoiden ja leskien hyväksi, koska 
heillä ei ole kuntoutus- eikä muita etuuksia. 
Ohjelman lopussa haastateltu piirin toimihenkilö osoitti tietovajeensa. Sotaveteraanijärjestö 
toimii liittokokouksessa päätettyjen yksimielisten linjausten mukaisesti. Itsestään selvää on, 
että retkeilyt vähenevät ja loppuvat. Työ painottuu sotaveteraanien, heidän puolisoidensa ja 
leskiensä edunvalvontaan, vierellä kulkemiseen ja tukemiseen. Tämä työ jatkuu vielä 
pitkään. 
Markku Seppä